پک سااختمان و نما برای ساخت بازی های دوبعدی Category : the-buildings Total Downloads : 0 Total Views: 41 Total Favourites: 0

پک سااختمان و نما برای ساخت بازی های دوبعدی

این محصول شامل 113 تصویر بافرمت png که سایز های حداقل 294 در 294 پیکسل است 

که تشکیل شده از 51 طرح ساختمان از بقل 

38 ساختمان بصورت کامل و

18 طرح جاده وجود دارد 

پرداخت 1000 تومان